Wzywamy wszystkie strony konfliktu do natychmiastowego zawieszenia broni

Demokratyczna Republika Konga

Drugi co do wielkości kraj w Afryce, kraj pełen paradoksów. Z jednej strony bogaty w zasoby naturalne (m.in. kobalt, miedź, koltan, ropa naftowa, diamenty, złoto), z drugiej jego mieszkańcy należą do najbiedniejszych na świecie. Od dziesięcioleci Kongo pogrążone jest w przedłużających się konfliktach, które doprowadziły do powstania jednego z największych kryzysów humanitarnych na świecie.

Garść informacji:
  • 77% populacji żyje w skrajnym ubóstwie, za mniej niż 1,90 dolara dziennie
  • 16% populacji kraju, tj. ponad 13 milionów ludzi, wymaga natychmiastowej pomocy humanitarnej
  • 13,6 mln ludzi pozbawionych jest dostępu do bezpiecznych źródeł wody i właściwych urządzeń sanitarno-higienicznych
  • liczne ogniska śmiertelnych chorób, w tym odry, malarii, cholery i wirusa eboli
  • ok. 10% wszystkich przypadków śmiertelnych spowodowanych malarią w Afryce Subsaharyjskiej miało miejsce właśnie tutaj
Nasz szpital to

21 000

procedur medycznych rocznie
Rocznie leczymy z malarii ok.

7000

pacjentów
Nasze położne odebrały

1032

porodów w 2021 r.

25.10.2022

Wzywamy wszystkie strony konfliktu do natychmiastowego zawieszenia broni i stworzenia bezpiecznych korytarzy humanitarnych, by pomóc ludności cywilnej ewakuować się z okolic Ntamugengi.

Nous exhortons vivement toutes les parties à maintenir un cessez-le-feu immédiat et à créer des couloirs humanitaires sécurisés, tout en aidant à évacuer les civils et à fournir une aide humanitaire et médicale vitales à Ntamugenga village.

We strongly urge all parties to hold an immediate ceasefire and create secure humanitarian corridors, helping to evacuate civilians and deliver life-saving humanitarian and medical assistance for Ntamugenga village.

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją humanitarną w Ntamugendze. Od niedzieli toczą się w wiosce ostre walki. Cała okolica odcięta jest od świata. Około 500 cywili skryło się w misji sióstr od Aniołów. W szpitalu jest ich o wiele więcej. 50 osób wymaga pilnej ewakuacji, wśród nich są ranni w wyniku ostrzału. Jedna z bomb uderzyła na terenie misji. Wszystkie nasze działania skupiają się obecnie na apelowaniu o to, by jak najszybciej uruchomione zostały korytarze humanitarne, umożliwiające ludności cywilnej opuszczenie terenu objętego walkami.

Potrzebna pilna pomoc

Ciepła Paka dla Ukrainy

Pomagamy na miejscu, bo śmiertelnym zagrożeniem są nie tylko spadające rakiety, ale i zimno. Rozdajemy śpiwory, ciepłe koce, lampy naftowe, piecyki rakietowe, ogrzewacze, odzież termiczna i wysokoenergetyczne posiłki. Podarujmy Ciepłą Pakę dla mieszkańców Ukrainy, którzy znaleźli się w krytycznej sytuacji.

czytaj więcej

Mamy już:
86 659
Potrzebujemy:
100 000