Wzywamy wszystkie strony konfliktu do natychmiastowego zawieszenia broni

Demokratyczna Republika Konga

Drugi co do wielkości kraj w Afryce, kraj pełen paradoksów. Z jednej strony bogaty w zasoby naturalne (m.in. kobalt, miedź, koltan, ropa naftowa, diamenty, złoto), z drugiej jego mieszkańcy należą do najbiedniejszych na świecie. Od dziesięcioleci Kongo pogrążone jest w przedłużających się konfliktach, które doprowadziły do powstania jednego z największych kryzysów humanitarnych na świecie.

Garść informacji:
  • Prawie 62% populacji (około 60 milionów ludzi) żyje w skrajnym ubóstwie, za mniej niż 2,15 dolara dziennie.
  • Aż 10 milionów ludzi wymaga natychmiastowej pomocy humanitarnej
  • 33 miliony ludzi pozbawionych jest dostępu do bezpiecznych źródeł wody i właściwych urządzeń sanitarno-higienicznych
  • liczne ogniska śmiertelnych chorób, w tym odry, malarii, cholery i wirusa eboli
  • ok. 11% wszystkich przypadków śmiertelnych spowodowanych malarią na świecie miało miejsce właśnie tutaj
Nasz szpital to ponad

27 000

procedur medycznych rocznie
Rocznie leczymy z malarii ok.

7000

pacjentów
Nasze położne odebrały

953

porodów w 2023 r.

25.10.2022

Wzywamy wszystkie strony konfliktu do natychmiastowego zawieszenia broni i stworzenia bezpiecznych korytarzy humanitarnych, by pomóc ludności cywilnej ewakuować się z okolic Ntamugengi.

Nous exhortons vivement toutes les parties à maintenir un cessez-le-feu immédiat et à créer des couloirs humanitaires sécurisés, tout en aidant à évacuer les civils et à fournir une aide humanitaire et médicale vitales à Ntamugenga village.

We strongly urge all parties to hold an immediate ceasefire and create secure humanitarian corridors, helping to evacuate civilians and deliver life-saving humanitarian and medical assistance for Ntamugenga village.

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją humanitarną w Ntamugendze. Od niedzieli toczą się w wiosce ostre walki. Cała okolica odcięta jest od świata. Około 500 cywili skryło się w misji sióstr od Aniołów. W szpitalu jest ich o wiele więcej. 50 osób wymaga pilnej ewakuacji, wśród nich są ranni w wyniku ostrzału. Jedna z bomb uderzyła na terenie misji. Wszystkie nasze działania skupiają się obecnie na apelowaniu o to, by jak najszybciej uruchomione zostały korytarze humanitarne, umożliwiające ludności cywilnej opuszczenie terenu objętego walkami.