Jak pomagamy

Światowy Tydzień Działań na Rzecz Edukacji

Senegal

 

Państwo w zachodniej Afryce nad Oceanem Atlantyckim. Uzyskało niepodległość od Francji 4 kwietnia 1960 r. Jeden z najbardziej stabilnych politycznie krajów w Afryce. Pomimo tego pozostaje w grupie państw o najniższym stopniu rozwoju społecznego. Prawie połowę powierzchni kraju stanowią grunty rolne, ale ich uprawa staje się coraz trudniejsza ze względu na częste szoki klimatyczne. Najwyższą temperaturę odnotowano w Matam – 48,8 oC.

Garść informacji:
  • 39% społeczeństwa żyje poniżej granicy ubóstwa, tj. za mniej niż 1,90 dolara dziennie
  • współczynnik aktywności zawodowej w Senegalu wynosi 49%
  • 60% pracującej ludności zajmuje się rolnictwem
  • Średnio tylko 6 na 10 dzieci kończy edukację przynajmniej na poziomie podstawowym
  • Wskaźnik alfabetyzacji dla całej populacji powyżej 15. roku życia wynosi 51,9%
Opłacamy naukę

56 dziewczętom

w szkole zawodowej w Dakarze

100%

absolwentek pracuje w swoim zawodzie

21.04.2023

Światowy Tydzień Działań na Rzecz Edukacji

W ostatnim tygodniu kwietnia obchodzimy Światowy Tydzień Działań na Rzecz Edukacji. Idea Światowego Tygodnia Działań na Rzecz Edukacji narodziła się w 2000 roku podczas Światowego Forum Edukacyjnego w Dakarze. Coroczne, tygodniowe święto edukacji przypomina o podjętych w Dakarze zobowiązaniach, angażując jak najwięcej osób, organizacji i stowarzyszeń w różne akcje dobroczynne i edukacyjne.

Skala problemu braku dostępu do edukacji w Afryce

Według danych ONZ z 2022 roku, 244 miliony dzieci na świecie nie chodzi do szkół. W Afryce Subsaharyjskiej analfabetyzm dzieci wynosi 65%. W Zachodniej i Środkowej Afryce szkoły stały się celem działań wojennych, a w ciągu zaledwie 4 lat zamknięto prawie 10 tysięcy szkół, pozbawiając edukacji 1,91 miliona dzieci.

Dobra Fabryka prowadzi edukacyjne projekty w Senegalu od wielu lat, gdzie większość uczących się dzieci to wciąż chłopcy wysyłani do koranicznych szkół. Niestety, uczniowie tych szkół zmuszani są do pozyskania środków na edukację i wynagrodzenie dla nauczycieli poprzez żebranie na ulicach. Nauka w Senegalu, tak jak w większości państw Afryki, jest płatna. Pokazuje to, jak bardzo inicjatywy takie jak Światowy Tydzień Działań na Rzecz Edukacji są potrzebne.

Edukacja jako filar pomocy Dobrej Fabryki

Od początku istnienia Dobrej Fabryki staramy się dokładać swoją cegiełkę do wyrównywania dostępu do edukacji. Jako Dobra Fabryka wspieramy uczennice i absolwentki szkoły zawodowej Foyer s. Maria Goretti w Dakarze. Wspieramy uczennice przez cały rok, nie tylko w czasie Światowego Tygodnia Działań na Rzecz Edukacji. Historie naszych absolwentek Foyer s. Maria Goretti w Dakarze są najlepszym świadectwem naszych działań. Na przykład Lucie, która z powodu biedy musiała przenosić się z rodziną z miejsca na miejsce, dziś jest szczęśliwą pracownicą spółdzielni krawieckiej, powstałej w szkole zawodowej w Dakarze. Przekonała również swoją młodszą siostrę do nauki we Foyer s. Maria Goretti, zwiększając szanse na stabilizację finansową całej rodziny. Dzięki takim inicjatywom jak nasza, edukacja staje się coraz bardziej dostępna dla dzieci i młodych dorosłych w Afryce i na całym świecie.

Zakres pomocy Dobrej Fabryki w Senegalu

Spółdzielnia krawiecka, jak i cały rozbudowany program kształcenia w szkole w Dakarze, mogły powstać dzięki naszej i Waszej pomocy. Dzięki grantom z MSZ wyremontowaliśmy szkołę, wyposażyliśmy kuchnie, pokoje uczennic. Szkolne pracownie zyskały nowoczesny sprzęt (komputery, pomoce naukowe, podręczniki, maszyny do szycia, profesjonalne hafciarki). Sfinansowaliśmy także domek krawiecki, szkolny butik z kawiarenką i samochód.

Wyroby uczennic i absolwentek szkoły (soki, przetwory, wypieki, tekstylia) cieszą się zainteresowaniem na lokalnym rynku i w sklepie charytatywnym Dobrej Fabryki.

Wyrównując szanse na edukację, nie tylko podczas Światowego Tygodnia Działań na Rzecz Edukacji, możemy pomagać kolejnym potrzebującym. Dochód, który przynosi praca młodych kobiet ze szkoły w Dakarze, pozwala nam karmić dzieci w Kongu. Dzięki ich pracy uzupełniamy zapasy leków w aptece na północy Togo. Możemy także zaopiekować się w możliwie najlepszy sposób pacjentami w hospicjum w Rwandzie.

Jak możesz pomóc

Pacjenci hospicjum marzą o sprawnych łóżkach

Walczymy o godność chorych i ubogich

Nie ma hospicjum bez łóżek. W rwandyjskiej Kabudze przywracamy godność, przynosimy ulgę w cierpieniu, obracamy największe ludzkie nieszczęścia w radość z każdego poranka. Pomagamy żyć do samego końca chorym, którzy gdzie indziej ze swoim cierpieniem po prostu by sobie nie poradzili.

czytaj więcej

Mamy już:
118 492
Potrzebujemy:
129 050