Gdzie działa Dobra Fabryka?

Wspieramy mieszkańców najbiedniejszych regionów świata, często nękanych wojnami, kryzysami humanitarnymi, biedą, głodem i brakiem perspektyw na przyszłość. Docieramy z pomocą humanitarną i rozwojową do blisko 70 000 osób rocznie, odpowiadając na najpilniejsze potrzeby mieszkańców krajów, w których bieda, wojny i kryzysy humanitarne odbierają ludziom zdrowie, godność i życie.

To podopieczni naszych 11 projektów w 10 krajach:

  • Bangladesz – ofiary czystek etnicznych w Birmie, ludzie od lat koczujący w największym na świecie obozie dla uchodźców;
  • Burkina Faso – najbiedniejsi mieszkańcy wioski Gourcy, dla których rozwinęliśmy projekt rolniczy, by pomóc im przetrwać najszybciej rozwijający się kryzys żywieniowy na świecie;
  • Demokratyczna Republika Konga – mali i duzi pacjenci szpitala i ośrodka dożywiania w wyjątkowo niebezpiecznym regionie świata, gdzie walczymy z chorobą głodową i zapewniamy opiekę zdrowotną dziesiątkom tysięcy ludzi;
  • Grecja – mieszkańcy największego w Europie obozu dla uchodźców, w którym zapewniamy ciepłe posiłki zwłaszcza dla chorych i dzieci oraz wysyłamy misje medyczne;
  • Liban – przewlekle chorzy, których gigantyczny kryzys gospodarczy w kraju pozbawił dostępu do leków ratujących życie;
  • Mauretania – dzieci z niedożywieniem i chorobą głodową, które leczymy w ośrodku dożywiania;
  • Polska – warszawscy bezdomni, którym co roku przekazujemy Ciepłą Pakę, by mogli się ogrzać w czasie mrozu;
  • Rwanda – pacjenci jedynego w kraju hospicjum;
  • Senegal – dziewczęta z najbiedniejszych regionów w kraju, dla których tworzymy nowe szanse, przygotowując do zawodu w naszym foyer;
  • Togo – ubodzy, którzy za symboliczną miskę kukurydzy korzystają z naszej apteki, jedynej w trudno dostępnym regionie kraju

RAZEM ZMIENIAMY ŚWIAT NA LEPSZE!

Razem w Mauretanii i Demokratycznej Republice Konga uratowaliśmy ok.

793

dzieci od choroby głodowej w 2023 r.

30.01.2024

Smart Charity – technologie w służbie dobroczynności 

Nowe technologie zdominowały biznes – ich użycie oraz wydatki z nimi związane nieustannie rosną. Ten trend dotyczy także organizacji pozarządowych. Jakie rozwiązania technologiczne są stosowane przez organizacje non-profit? Co charakteryzuje Smart Charity?

Smart Charity to nowe pojęcie opisujące nowoczesną i zwinną organizację pozarządową, korzystającą na co dzień z nowych technologii i wykorzystującą w efektywny sposób zasoby, by nieść precyzyjną pomoc swoim podopiecznym. Jak wynika z badań, organizacje non-profit coraz częściej i chętniej korzystają z nowoczesnych rozwiązań technologicznych do wsparcia swoich działań. Według “Nonprofit trends report” przygotowanego przez Salesforce w 2022, 77 proc. przedstawicieli podmiotów z trzeciego sektora uważa, że nowe technologie są w stanie zapewnić sukces ich działaniom. Wśród organizacji o wysokiej dojrzałości, aż 93 proc. zgadza się z tym stwierdzeniem.

Smart Charity stawia na lepsze zarządzanie zasobami i precyzyjną pomoc. Szczególnie w momentach kryzysu humanitarnego

Organizacje pozarządowe często korzystają z narzędzi internetowych do wsparcia swojej działalności i przyspieszenia procesów. Wiele firm udostępniających te narzędzia, kierując się poczuciem misji, oferuje fundacjom i stowarzyszeniom korzystniejsze ceny lub daje im dostęp do swoich rozwiązań za darmo, wśród nich można wymienić takie nazwy jak Slack, MailChimp, GetResponse, Photoshop czy Canva.

Zwinne organizacje sięgają również po mniej popularne narzędzia i adaptują je do swoich potrzeb. Typeform jest oprogramowaniem służącym do tworzenia formularzy online. Narzędzie wykorzystała polska Fundacja Dobra Fabryka w celu identyfikacji potrzeb Ukraińców w ogarniętych wojną rejonach kraju oraz ewaluacji działań podjętych na rzecz uchodźców z tego kraju. Fundacja jest członkiem specjalnie powstałej grupy organizacji humanitarnych „Emergency Task Force”. Odpowiada tam za koordynację pomocy gotówkowej podczas nadzwyczajnych sytuacji. Za pomocą Typeform stworzyła Wytyczne dot. Reagowania Kryzysowego (Emergency Response Guidelines), które z sukcesem wdrożył Cash Klaster (dział pomocy zajmujący się przekazywaniem pomocy w formie gotówki) przy udzielaniu pomocy ofiarom ataków rakietowych, ostrzałów oraz katastrof spowodowanych przez działania wojenne, jak eksplozja zapory kachowskiej. Narzędzie, po odpowiednim dostosowaniu przez Fundację, umożliwia wielu podmiotom humanitarnym dostęp do informacji na zasadzie ad hoc, a także pozwala im na bieżące aktualizowanie danych dotyczących sytuacji humanitarnej w miejscach kryzysu, potrzeb poszkodowanych, możliwości pomocowych różnych organizacji oraz już dostarczonej pomocy. 

– To narzędzie zaskoczyło naszych partnerów działających w Ukrainie, w tym duże międzynarodowe organizacje humanitarne. Okazało się, że bez dużej inwestycji jesteśmy w stanie osiągnąć cel za pomocą najprostszych narzędzi. Chodziło tylko o to, żeby precyzyjnie dostosować je do potrzeb – mówi Mateusz Gasiński, Prezes Zarządu Fundacji Dobra Fabryka. – Wyobraźmy sobie prosty system. Poszkodowani w wyniku powodzi wywołanej atakiem na tamę w Nowej Kachowce zgłaszają ratownikom swoje potrzeby, te trafiają do systemu, z którego od razu wynika, która z organizacji działających na tym terenie ma zasoby, żeby udzielić tej konkretnej pomocy, z którego magazynu dostarczyć pomoc, etc. Taki system w Ukrainie działa sprawnie dzięki Dobrej Fabryce. Pozwala szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację w strefie 30 km od linii frontu i dostarczać żywność oraz artykuły higieniczne w skuteczny i bezpieczny sposób. W warunkach wojennych jest to bardzo istotne, bo ludzie często czekają tygodniami, a nawet miesiącami, nie wiedząc, czy dana organizacja w ogóle będzie mogla im pomóc – dodaje.

Dobra Fabryka jest jedną z wielu organizacji non-profit wpisujących się w definicję Smart Charity. Przykładów organizacji pozarządowych wykorzystujących nowe technologie do wspierania swoich działań nie brakuje za granicą. Wśród nich wymienić można chociażby Danish Refugee Council, organizację wykorzystującą sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do prognozowania przymusowych wysiedleń w Afganistanie, Myanmarze i Afryce Zachodniej. Obecnie DRC pracuje nad rozszerzeniem swojej działalności na wszystkie główne i potencjalne kryzysy związane z wysiedleniami. Narzędzie Foresight, stosowane w tym celu przez organizację, wykorzystuje otwarte dane ze źródeł, takich jak UNHCR czy Bank Światowy, aby przewidzieć przymusowe wysiedlenia w danym kraju w ciągu najbliższych 1-3 lat. Prognozy wykorzystywane są do planowania strategicznego i zwiększania gotowości operacyjnej organizacji oraz całego sektora, w którym działa.

Innym przykładem może być rAInbow, inteligentny towarzysz konwersacji, zaprojektowany przez organizację AI for Good UK. Narzędzie zostało stworzone z myślą o osobach trwających w niezdrowych, przemocowych związkach. rAInbow jest chatbotem zapewniającym wsparcie i rozmowę ofiarom przemocy domowej. Pomaga również rozpoznać oznaki przemocy i dostarcza informacji o tym, jak i gdzie uzyskać pomoc.

Technologie w organizacjach non-profit – do fundraisingu i pracy zdalnej

Przykładem tego, jak wzrasta użycie nowych technologii w organizacjach pozarządowych może być też rosnące wykorzystanie przez nie internetu i social mediów. Według raportu “Kondycja organizacji pozarządowych” z 2018 roku, jeszcze 15 lat temu 60 proc. organizacji non-profit komunikowało swoje działania przez internet, podczas gdy dzisiaj już 80 proc. z nich korzysta w tym celu z internetu. Na przestrzeni ostatnich lat znacząco wzrosła również liczba podmiotów z trzeciego sektora prowadzących konto w mediach społecznościowych – w 2012 roku było to zaledwie 24 proc. organizacji, zaś w 2018 roku już 63 proc. Ten odsetek w 2023 roku prawdopodobnie jest jeszcze wyższy.

W kontekście rozwoju online, jednymi z najważniejszych działań, jakie planują podjąć organizacje jest wdrożenie nowych programów i usług (27 proc. organizacji), zwiększenie zakresu pracy zdalnej (26 proc.) oraz zbieranie więcej darowizn online (26 proc.).

– Technologie pozwalają nam nie tylko zarządzać środkami, ale też je pozyskiwać. Dużo czerpiemy z technologii e-commerce – prowadzimy na jego bazie market dobrych uczynków, Dobroczynne24.pl, w którym do koszyka dodaje się nie produkty, a konkretne pakiety pomocy. W social mediach przybliżamy historie beneficjentów, angażując darczyńców, a przy pomocy wirtualnej rzeczywistości proponujemy im spacer po ośrodku, który wspierają, oddalony od Polski o 7000 km. Technologie są dla nas jak mosty, łączące osoby w potrzebie z tymi, którzy wierzą, że tak wcale nie musi być – komentuje Mateusz Gasiński z Fundacji Dobra Fabryka.


Fundacja Dobra Fabryka, działająca w duchu Smart Charity od 2014, jest zwinną, nowoczesną organizacją, która dzięki wiedzy, doświadczeniu i technologii niesie precyzyjną pomoc w miejscach, gdzie potrzeby są największe. Dociera z pomocą do blisko 140 000 osób rocznie na trzech kontynentach: w Afryce, Azji i Europie, czyli podopiecznych 11 projektów 10 krajach: w Bangladeszu, Burkinie Faso, Demokratycznej Republice Konga, Grecji, Libanie, Mauretanii, Polsce, Rwandzie, Senegalu, Togo i Ukrainie.

Pacjenci hospicjum marzą o sprawnych łóżkach

Walczymy o godność chorych i ubogich

Nie ma hospicjum bez łóżek. W rwandyjskiej Kabudze przywracamy godność, przynosimy ulgę w cierpieniu, obracamy największe ludzkie nieszczęścia w radość z każdego poranka. Pomagamy żyć do samego końca chorym, którzy gdzie indziej ze swoim cierpieniem po prostu by sobie nie poradzili.

czytaj więcej

Mamy już:
49 818
Potrzebujemy:
129 050