Poznaj niezwykłą historię doktora Elias i dołącz do jego Drużyny

Liban

Eskalujący od października 2019 r. kryzys polityczny i gospodarczy, prowadzi Liban na skraj bankructwa. Tragiczną sytuację spotęgował gigantyczny wybuch chemikaliów składowanych w bejruckim porcie w 2020 r. Klasa średnia praktycznie przestała istnieć. Osoby wykształcone uciekają przed hiperinflacją, rosnącym z każdym miesiącem bezrobociem, przerwami w dostawach elektryczności i brakiem paliwa.

Garść informacji:
  • od początku kryzysu, funt libański stracił ponad 98 %. swojej wartości
  • ceny żywności wzrosły o 239% od września 2022 do września 2023 r.
  • PKB spadł o 20,3 % (2020 r.)
  • 78 % populacji Libanu (3 mln osób) żyje w ubóstwie, skrajne ubóstwo dotknęło 36 % Libańczyków (1,38 mln)
  • w całym kraju brakuje podstawowych leków
  • coraz dłuższe przerwy w dostawie prądu (nawet do 20 h dziennie) i paliwa paraliżują codzienne funkcjonowanie Libańczyków
Zapewniamy leki, żywność oraz podstawowe artykuły higieniczne i sanitarne dla

250

przewlekle chorych i ubogich

10.02.2022

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i chorobie. Poznajcie doktora Eliasa, z którym kilka miesięcy temu postawiliśmy w Libanie kolejną Fabrykę Dobra!
Doktor Elias jest dentystą, chociaż każdy nazywa go Lekarzem Serc. Każdą wolną od pracy chwilę poświęca 260 chorym Libańczykom (w tym cierpiącym na poważne choroby kardiologiczne), którym największy w nowożytnej historii kryzys ekonomiczny, stanął na przeszkodzie w leczeniu i możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb.
Doktor Elias dołącza do naszych Drużyn Aniołów w przeddzień Światowego Dnia Chorych. Koniecznie musicie go poznać! Mocno wierzymy, że zostaniecie na dłużej z nim i jego podopiecznymi, walczącymi o przetrwanie każdego dnia.
Poznaj niezwykłą historię doktora Elias i dołącz do jego Drużyny.