Podaruj bon dla babci Minolii

Liban

Eskalujący od października 2019 r. kryzys polityczny i gospodarczy, prowadzi Liban na skraj bankructwa. Tragiczną sytuację spotęgował gigantyczny wybuch chemikaliów składowanych w bejruckim porcie w 2020 r. Klasa średnia praktycznie przestała istnieć. Osoby wykształcone uciekają przed hiperinflacją, rosnącym z każdym miesiącem bezrobociem, przerwami w dostawach elektryczności i brakiem paliwa.

Garść informacji:
  • od początku kryzysu, funt libański stracił ponad 98 %. swojej wartości
  • ceny żywności wzrosły o 239% od września 2022 do września 2023 r.
  • PKB spadł o 20,3 % (2020 r.)
  • 78 % populacji Libanu (3 mln osób) żyje w ubóstwie, skrajne ubóstwo dotknęło 36 % Libańczyków (1,38 mln)
  • w całym kraju brakuje podstawowych leków
  • coraz dłuższe przerwy w dostawie prądu (nawet do 20 h dziennie) i paliwa paraliżują codzienne funkcjonowanie Libańczyków
Zapewniamy leki, żywność oraz podstawowe artykuły higieniczne i sanitarne dla

250

przewlekle chorych i ubogich

20.01.2023

Babcia Minolia w jednym roku straciła wszystko – zmarł jej ukochany mąż, a oszczędności całego życia zupełnie straciły na wartości, gdy w Libanie rozszalała się rekordowa inflacja. Minolia ma dla kogo żyć. Ma dzieci i wnuki, ale przez to, że kraj znalazł się na krawędzi bankructwa, cała rodzina znalazła się w takiej samej sytuacji.

Minolia musiała przeprowadzić się do jednopokojowego, zaniedbanego i zimnego mieszkania. Dzieci, choć robią, co w ich mocy, nie mogą zapewnić podstawowych potrzeb mamy.

Zdobycie żywności, leków czy opału stanowi ogromne wyzwanie. Jeszcze większym jest opłacenie czynszu za mieszkanie, które, choć zimne, jeszcze daje jakiekolwiek schronienie. Tutaj opakowanie najprostszego leku przeciwbólowego może kosztować równowartość kilkuset zł.

Od ubiegłego roku dystrybuujemy bony na żywność i olej opałowy dla najuboższych Libańczyków, dotkniętych kryzysem ekonomicznym. Dzięki finansowanym przez Was bonom, schorowani seniorzy, którzy nie mają możliwości podjęcia żadnej pracy, mogą nie tyle związać koniec z końcem, co po prostu przeżyć w kraju, w którym nie funkcjonuje jakakolwiek forma państwowej opieki. Podaruj bon babci Minolii, za który będzie mogła kupić żywność i olej opałowy, który ogrzeje jej skromne mieszkanie!