Senegalskie maseczki

Senegal

 

Państwo w zachodniej Afryce nad Oceanem Atlantyckim. Uzyskało niepodległość od Francji 4 kwietnia 1960 r. Jeden z najbardziej stabilnych politycznie krajów w Afryce. Pomimo tego pozostaje w grupie państw o najniższym stopniu rozwoju społecznego. Prawie połowę powierzchni kraju stanowią grunty rolne, ale ich uprawa staje się coraz trudniejsza ze względu na częste szoki klimatyczne. Najwyższą temperaturę odnotowano w Matam – 48,8 oC.

Garść informacji:
  • 38% społeczeństwa żyje poniżej granicy ubóstwa, tj. za mniej niż 1,90 dolara dziennie
  • współczynnik aktywności zawodowej w Senegalu wynosi 50,6%
  • 44% pracującej ludności zajmuje się rolnictwem
  • tylko 13,9% populacji powyżej 25. roku życia posiada jakiekolwiek wykształcenie ponadpodstawowe
  • wskaźnik alfabetyzacji wśród młodzieży pomiędzy 15. a 24. rokiem życia wynosi 69,8%
Opłacamy naukę

56 dziewcząt

w szkole zawodowej w Dakarze

100%

absolwentek pracuje w swoim zawodzie

30.04.2020

Uczennice dakarskiego Foyer Maria Goretti nawet w czasie pandemii potrafią zrobić arcydzieło z rzeczy pierwszej potrzeby. W stolicy Senegalu maski stały się ostatnim krzykiem mody. Choć ich głównym celem jest nasze bezpieczeństwo, dlaczego jednocześnie nie miałyby być ładne?

Nasza szkoła wciąż pozostaje zamknięta.
Nikt się jednak nie nudzi, bo zamówienia na maski spływają do siostry Ewy każdego dnia. Żeby sprostać wszystkim na czas, trzeba by nie wstawać od maszyn do szycia. Uczennice wstają, ale i tak, nawet podczas odpoczynku, myślą tylko o nowych krojach i wzorach. Zasada jest prosta: skoro maska zasłania twarz, przez co nie widać naszego uśmiechu, to ona powinna uśmiechać się za nas.

Z senegalskim uśmiechem przesyłamy pozdrowienia od Waszych podopiecznych!

Potrzebna pilna pomoc

Make Good Not War

W rejonach ogarniętych walkami najważniejszą potrzebą cały czas pozostaje żywność i ciepło. Seniorzy, dzieci, osoby niepełnosprawne i chorujące przewlekle – wśród osób, którymi się opiekujemy, mnóstwo jest takich, które nie mogły uciec z Ukrainy. Pokażmy, że rok po wybuchu wojny wciąż jesteśmy z Ukraińcami! Niech zobaczą, jak wielu mają przyjaciół!

czytaj więcej

Mamy już:
15 463
Potrzebujemy:
25 000