Senegalskie maseczki

Senegal

 

Państwo w zachodniej Afryce nad Oceanem Atlantyckim. Uzyskało niepodległość od Francji 4 kwietnia 1960 r. Jeden z najbardziej stabilnych politycznie krajów w Afryce. Pomimo tego pozostaje w grupie państw o najniższym stopniu rozwoju społecznego. Prawie połowę powierzchni kraju stanowią grunty rolne, ale ich uprawa staje się coraz trudniejsza ze względu na częste szoki klimatyczne. Najwyższą temperaturę odnotowano w Matam – 48,8 oC.

Garść informacji:
  • 39% społeczeństwa żyje poniżej granicy ubóstwa, tj. za mniej niż 1,90 dolara dziennie
  • współczynnik aktywności zawodowej w Senegalu wynosi 49%
  • 60% pracującej ludności zajmuje się rolnictwem
  • Średnio tylko 6 na 10 dzieci kończy edukację przynajmniej na poziomie podstawowym
  • Wskaźnik alfabetyzacji dla całej populacji powyżej 15. roku życia wynosi 51,9%
Opłacamy naukę

56 dziewczętom

w szkole zawodowej w Dakarze

100%

absolwentek pracuje w swoim zawodzie

30.04.2020

Uczennice dakarskiego Foyer Maria Goretti nawet w czasie pandemii potrafią zrobić arcydzieło z rzeczy pierwszej potrzeby. W stolicy Senegalu maski stały się ostatnim krzykiem mody. Choć ich głównym celem jest nasze bezpieczeństwo, dlaczego jednocześnie nie miałyby być ładne?

Nasza szkoła wciąż pozostaje zamknięta.
Nikt się jednak nie nudzi, bo zamówienia na maski spływają do siostry Ewy każdego dnia. Żeby sprostać wszystkim na czas, trzeba by nie wstawać od maszyn do szycia. Uczennice wstają, ale i tak, nawet podczas odpoczynku, myślą tylko o nowych krojach i wzorach. Zasada jest prosta: skoro maska zasłania twarz, przez co nie widać naszego uśmiechu, to ona powinna uśmiechać się za nas.

Z senegalskim uśmiechem przesyłamy pozdrowienia od Waszych podopiecznych!

Pacjenci hospicjum marzą o sprawnych łóżkach

Walczymy o godność chorych i ubogich

Nie ma hospicjum bez łóżek. W rwandyjskiej Kabudze przywracamy godność, przynosimy ulgę w cierpieniu, obracamy największe ludzkie nieszczęścia w radość z każdego poranka. Pomagamy żyć do samego końca chorym, którzy gdzie indziej ze swoim cierpieniem po prostu by sobie nie poradzili.

czytaj więcej

Mamy już:
116 632
Potrzebujemy:
129 050