adres, pod który zostanie wysłany certyfikat potwierdzający udział w projekcie
np. jeśli certyfikat ma być wypisany na inne nazwisko
Kwota do zapłaty: 20 PLN
Dokonujesz teraz płatności równej nominałowi wybranej przez Ciebie akcji